DUYURULAR

14 ŞUBAT 2015

25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde "Siyasi Partilerin Aday Bildirimine İlişkin Usul ve Esaslar"ın belirlenmesine ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 2015/168 sayılı kararı
Daha Fazlası

14 ŞUBAT 2015

 • 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde bağımsız adayların başvurularında uyulması zorunlu usuller ile yatıracakları teminat miktarının saptanması ve sair hususların belirlenmesine ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 2015/167 sayılı kararı
 • Daha Fazlası

  09 ŞUBAT 2015

  7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin düzen içerisinde yürütülmesine ilişkin Başbakanlık Genelgesi
  Daha Fazlası

  06 ŞUBAT 2015

 • Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu Delegelerinin, Başkanının, yönetim kurulu üyelerinin, denetleme kurulu üyelerinin, genel sekreterinin, Tahkim Kurulunun ve Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde yer alan yargı kurullarının (Disiplin, Etik, Kulüp Lisans Kurulları) üyelerinin, Hukuk Müşavirliğinde görevli avukatların, diğer yan ve geçici kurul üyelerinin 2839 sayılı Kanun'un 18. maddesinde belirtilen "...yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri..." arasında sayılmalarının gerekmesi nedeniyle, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde milletvekili adayı olabilmek için görevden çekilmeleri gerektiğine ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 2015/107 sayılı kararı
 • Daha Fazlası

  04 ŞUBAT 2015

 • İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı ile seçim çevresine bölünmesi gereken illerin hangi ilçelerden oluşacağı ve bu seçim çevrelerinin kaç milletvekili çıkaracağına ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 2015/115 sayılı kararı
 • Daha Fazlası

  03 ŞUBAT 2015

 • 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde siyasi partilerin önseçim veya aday yoklaması yöntemiyle seçim kurullarının yönetim ve denetimi altında yapacakları aday tespitine ilişkin Kurulumuzun 02/02/2015 tarihli, 2015/112 sayılı kararı ile kabul edilen 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak "Siyasi Partilerin Önseçim veya Aday Yoklaması Yöntemleriyle Aday Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar" hakkında 125 sayılı Genelge
 • Daha Fazlası

  02 ŞUBAT 2015

 • 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yasaklarına uyulmak kaydıyla oy verme günü olan 7 Haziran 2015 Pazar günü saat 18.00'den itibaren düğün yapılabileceğine ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 2015/82 sayılı kararı
 • Daha Fazlası

  01 ŞUBAT 2015

 • 2820 sayılı Kanun'un Ek 7. maddesi uyarınca, siyasi partiler tarafından üyelik kayıtları için tutulması zorunlu olan üye kayıt defteri, sicil, dosya, defter ve kayıtların elektronik ortamda tutulabileceğine ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 2015/66 sayılı kararı
 • Daha Fazlası

  31 OCAK 2015

  7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak "Seçim Takvimi"ne ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 2015/100 sayılı kararı.
  Daha Fazlası

  31 OCAK 2015

  7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partilerin tespitine ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 2015/98 sayılı kararı.
  Daha Fazlası
  ETKİNLİK TAKVİMİ
  Gösterilecek etkinlik bulunamadı...