T.C.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

        Karar  No  :  144

        İtiraz  No  :

 

- K A R A R -

 

            Kurulumuz Başkanlığına Kızılırmak İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca gönderilen 08.02.1999 günlü, 127 sayılı yazıda; Demokratik Sol Parti Genel Merkezince atanan ilçe yönetiminin 21.12.1998 tarihinde Kaymakamlık makamına başvurarak görevine başladığının bildirildiğini, bu partinin ilçe kongresini yapmamış olması nedeniyle ilçe seçim kuruluna Demokratik Sol Partiden üye alınıp alınamayacağı, 18 Nisan 1999 günü yapılacak olan seçimlere katılıp katılamayacağı, sandık kurulu başkanlığı ve üyeliği için isim listesi alınıp alınmayacağı hususlarında bilgi verilmesi istenilmiş olmakla, konu incelendi;

 

            GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

 

            Bir siyasi partinin seçimlere katılmaya hak kazanmış olması ilgili partinin aksine bir beyanda bulunmadığı sürece tüm seçim çevrelerinde seçime katılma hakları bulunmaktadır. Bu nedenle, Demokratik Sol Partinin Kızılırmak İlçesinde seçimlere katılma hakkı mevcuttur.

 

            Ayrıca, ilçe seçim kurulu daha önceden oluşmuş olduğundan, sonradan teşkilatı kurulan siyasi partiden seçim kuruluna üye alınması mümkün değildir.

 

            Sandık kurullarına ise ancak ilçede teşkilatı bulunmak koşulu ile üye alınabilmesi mümkündür.

 

            S O N U Ç:

 

            Yukarıda açıklanan nedenlerle;

           

            1- Demokratik Sol Partinin 18 Nisan 1999 tarihinde yapılacak olan seçimlere katılmasına engel durumunun bulunmadığına,

 

            2- İlçe seçim kurulları daha önceden oluşturulmuş olması nedeniyle, ilçe teşkilatını sonradan tamamlayan siyasi partiden üye alınamayacağına,

 

            3- Sandık kurullarına ise ancak o ilçede teşkilatı bulunması koşulu ile üye alınabileceğine,

 

            4- Kararın gereği için Kızılırmak İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

 

            18.02.1999 tarihinde oybirliği ile karar verildi.